Selasa, Mac 23, 2010

Selingan Lagi>>>>>>>>

Gurindam Dua Belas…
(Tuhfat al-Nafis & Salasiah Melayu Bugis)
Hasil Karya: Raja Ali Haji
(Pujangga Terkenal dari Riau)

Gurindam Pasal Pertama:
Barang siapa tiada memegang agama,
Sekali-kali tiada boleh dibilang nama.
Barang siapa mengenal yang empat,
Maka ia itulah orang yang makrifat.
Barang siapa mengenal Allah s.w.t
Suruh dan tegahnya tiada ia menyalah.
Barang siapa mengenal diri,
Maka telah mengenal Tuhan yang bahri.
Barang siapa mengenal dunia,
Tahulah ia barang yang terpedaya.
Barang siapa mengenal akhirat,
Tahulah ia dunia mudarat.
Gurindam Pasal Kedua:
Barang siapa mengenal yang tersebut,
Tahulah ia makna takut.
Barang siapa meninggalkan sembahyang,
Seperti rumah tiada bertiang.
Barang siapa meninggalkan puasa,
Tidaklah mendapat dua termasa.
Barang siapa meninggalkan zakat,
Tiadalah hartanya beroleh berkat.
Barang siapa meninggalkan haji,
Tiadalah ia menyempurnakan janji.
Gurindam Pasal Ketiga:
Apabila terpelihara mata,
Sedikitlah cita-cita.
Apabila terpelihara kuping,
Khabar yang jahat tiadalah damping.
Apabila terpelihara lidah,
Nescaya dapat daripadanya faedah.
Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan,
Daripada segala berat dan ringan.
Apabila perut terlalu penuh,
Keluarlah fi`il yang tiada senonoh.
Anggota tengah hendaklah ingat,
Di situlah banyak orang yang hilang semangat.
Hendaklah peliharakan kaki,
Daripada berjalan membawakan rugi.
Gurindam Pasal Keempat:
Hati kerajaan di dalam tubuh,
Jikalau lalim segala anggota pun roboh.
Apabila dengki sudah bernanah,
Datanglah daripadanya beberapa anak panah.
Mengumpat dan memuji hendaklah fakir,
Di situlah banyak orang yang tergelincir.
Pekerjaan marah jangan dibela,
Nanti hilang akal di kepala.
Jika sedikit pun berbuat bohong,
Boleh diumpamakan mulutnya itu pekong.
Tanda orang yang amat celaka,
Aib dirinya tiada ia sangka.
Bakhil jangan diberi singgah,
Itupun perampok yang amat gagah.
Barang siapa yang sudah besar,
Janganlah perlakuannya membuat kasar.
Barang siapa perkataan kotor,
Mulutnya itu umpana ketur2
Di mana tahu salah diri,
Jika tidak orang lain yang berperi.
Gurindam Pasal Kelima:
Jika hendak mengenal orang yang berbangsa,
Lihat kepada budi dan bahasa.
Jika hendak mengenal orang yang berbahagia,
Sangat memeliharakan yang sia-sia.
Jika hendak mengenal orang mulia,
Lihatlah kepada kelakuan dia.
Jika hendak mengenal orang yang berilmu,
Bertanya dan belajar tiadalah jemu.
Jika hendak mengenal orang yang berakal,
Di dalam dunia mengambil bekal.
Jika hendak mengenal orang yang baik perangai,
Lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.
Gurindam Pasal Keenam:
Cari olehmu akan sahabat,
Yang boleh dijadikan ubat.
Cari olehmu akan guru,
Yang boleh tahukan tiap seteru.
Cari olehmu akan isteri,
Yang boleh dimenyerahkan diri.
Cari olehmu akan kawan,
Pilih segala orang yang setiawan.
Cari olehmu akan abdi,
Yang baik sedikit budi.
Gurindam Pasal Ketujuh:
Apabila banyak berkata-kata,
Di situlah jalan masuk dusta.
Apabila banyak berlebih-lebihan suka,
Itulah tanda hampir duka.
Apabila kita kurang siasat,
Itulah tanda pekerjaan hendak sesat.
Apabila anak tiada dilatih,
Jika besar bapanya letih.
Apabila banyak mencela orang,
Itulah tanda dirinya kurang.
Apabila orang yang banyak tidur,
Sia-sia sahajalah umur.
Apabila mendengar akan khabar,
Menerimanya itu hendaklah sabar.
Apabila mendengar akan aduan,
Membicarakannya itu hendaklah cemburuan.
Apabila perkataan yang lemah-lembut,
Lekaslah segala orang mengikut.
Apabila perkataan yang amat kasar,
Lekaslah orang sekelian gusar.
Apabila pekerjaan yang amat benar,
Tidak boleh orang berbuat onar.
Gurindam Pasal Kedelapan:
Barang siapa khinat akan dirinya,
Apalagi kepada lainnya.
Kepada dirinya ia aniaya,
Orang itu jangan engkau percaya.
Lidah yang suka membenarkan dirinya,
Daripada yang lain dapat kesalahannya.
Daripada memuji diri hendaklah sabar,
Biar daripada orang datangnya khabar.
Orang yang suka menampakan jasa,
Setengah daripada syarikmengaku kuasa.
Kejahatan diri sembunyikan,
Kebaikkan diri diamkan.
Keaiban orang jangan dibuka,
Keaiban diri hendaklah sangka.
Gurindam Pasal Kesembilan:
Tahu pekerjaan tak baik, tetapi dikerjakan,
Bukan manusia iaitulah syaitan.
Kejahatan seorang perempuan tua,
Itulah iblis punya penggawa.
Kepada segala hamba-hamba raja,
Di situlah syaitan tempatnya manja.
Kebanyakkan orang yang muda-muda,
Di situlah syaitan tempat berkuda.
Perkumpulan laki-laki dengan perempuan,
Di situlah syaitan punya jamuan.
Adapun orang tua yang hemat,
Syaitan tak suka membuat sahabat.
Jika orang muda kuat berguru,
Dengan syaitan jadi berseteru.
Gurindam Pasal Kesepuluh:
Dengan bapa jangan durhaka,
Supaya Allah tidak murka.
Dengan ibu hendaklah hormat,
Supaya badan dapat selamat.
Dengan anak janganlah lalai,
Supaya boleh naik ketengah balai.
Degan isteri dan gundik janganlah alpa,
Supaya kemaluan jangan menerpa.
Dengan kawan hendaklah adil,
Supaya tangannya jadi kafill.
Gurindam Pasal Kesebelas:
Hendaklah berjasa,
Kepada yang sebangsa.
Hendaklah jadi kepala,
Buang perangai yang cela.
Hendaklah memegang amanat,
Buanglah khianat.
Hendaklah marah,
Dahulukan hajat.
Hendaklah dimulai,
Jangan melalui.
Hendak ramai,
Murahkan perangai.
Gurindam Pasal Keduabelas:
Raya muafakat dengan menteri,
Seperti kebun berpagarkan duri.
Betul hati kepada raja,
Tanda jadi sebarang kerja.
Hukumnya adil atas rakyat,
Tanda raja beroleh anayat`.
Kasihan orang yang berilmu,
Tanda rahmat atas dirimu.
Hormat akan orang yang pandai,
Tanda mengenal kasa dan cindai.
Ingatkan dirinya mati,
Itulah asal berbuat bakti.
Akhirat itu terlalu nyata,
Kepada hati yang tidak buta.

Sumber diambil dari keratan akhar Berita Minggu ~ KEMBARA

Letaknya di Pulau Penyengat (Kepulauan Riau, Indonesia)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan